Skip links

Taaltest
Taalassessment
Mirror talk

Wilt u weten wat uw eigen niveau is volgens het Europees Referentiekader? Of bent u als Human Resources verantwoordelijke of recruiter op zoek naar een onafhankelijk advies? Want wat zegt ‘uitstekend’ over iemands taalbeheersing? En is het ‘uitstekend’ van een sollicitant hetzelfde als het ‘uitstekend’ dat de werkgever verwacht?

Meten is weten.

1

Online Taaltest

Het begin van onze route om tot een advies te komen is de online test. Test passieve vaardigheden. Beoordeelt het luisteren en lezen van zowel grammatica als dagelijkse en professionele woordenschat. Is adaptief, het niveau van de vragen verandert door de ‘kwaliteit’ van uw antwoorden.  En geeft een schriftelijke beoordeling, van de kwalificaties van het Europees Referentiekader (ERK).

2

Taalassessment

De taaltest aangevuld met een beoordeling van actieve vaardigheden; van taalgebruik in (gesproken) woord en geschrift. Wanneer u of uw (toekomstige) werkgever ook wilt weten of uw beheersing van de doeltaal voldoende is om uw bedrijf te vertegenwoordigen. Zo wordt de algemene zinssnede op uw Curriculum Vitae “uitstekende beheersing van de Engelse taal”, onderschreven door een onafhankelijke beoordeling van het ERK-niveau.

3

Mirrortalk

Soms wilt u meer weten. Door te meten of de kandidaat die u op het oog heeft daadwerkelijk de vereiste taalbeheersing heeft, dan wel er naar toe kan groeien. Of meten of het actieve vakjargon in de doeltaal daadwerkelijk de toets der kritiek kan weerstaan. Of u wilt met ons sparren om te weten te komen hoe u uw organisatie voorbereidt op een nieuwe voertaal.

  • Online taaltest als start
  • Spiegelen van actieve en passieve vaardigheden: intakegesprek door trainer-coach met kandidaat en opdrachtgever
  • Onafhankelijk en vakkundig advies van taalvaardigheid

Contact

Neem contact met ons op:

Elin Business Language Communication B.V.
Telefoon: +31 (0) 73 202 1000
E-mail: elin-office@elin-talen.eu

Ons bezoekadres is:

Achterstraat 27
5251 CS Vlijmen (dichtbij ‘s-Hertogenbosch)