Lunchgesprek met Sikko Doornbos, algemeen directeur van Terracon Funderingstechnieken

Terracon Funderingstechnieken B.V. is een onderdeel van Strukton en al vele jaren actief op de internationale markt. Voorheen voornamelijk in de industriebouw, tegenwoordig zijn de grootste projecten het maken van funderingen voor datacentra. Dankzij de gunstige geografische ligging van het bedrijf, werkt Terracon slagvaardig en efficiënt door heel de Benelux en Duitsland, terwijl ook Frankrijk, Engeland, Scandinavië en Oost-Europa regelmatig onder het werkterrein vallen.

Sikko Doornbos spreekt naast zijn moedertaal Nederlands goed Duits en Engels en daarnaast redelijk Spaans en wat Fins. Gesprekken met relaties c.q. potentiële klanten probeert hij zoveel mogelijk in de taal van de relatie te voeren, wat vertrouwen wekt en een band schept, aldus Doornbos. Hij is dan ook van mening dat in de voorbereiding van een buitenlands project het leren kennen van de sociale en zakelijke cultuur van het betreffende land als ook het spreken van de taal van groot belang is. Dit alles ter bevordering van een goede en efficiënte communicatie.

Over internationaal succes

Wanneer er bij een groot project, door het wegvallen van de taal- en cultuurbarrière, een informeel contact ontstaat, bepaalt dat volgens Doornbos voor een groot deel mede het succes.

Ter illustratie geeft Doornbos twee voorbeelden. Tijdens een internationale meeting met twee Finnen en acht Italianen, waar het binnenhalen van een groot project voor het Finse bedrijf Neste-Oil centraal stond, neemt hij plaats naast de Finnen die druk in overleg waren in hun moedertaal. Doornbos zei in vloeiend Fins ‘ik spreek een heel klein beetje Fins maar ik versta alles’, waarop hij onmiddellijk een verbaasde reactie van de Finnen kreeg. Het ijs was gelijk gebroken en er werden snel goede contacten gelegd. Uiteindelijk kreeg Terracon het project ter uitvoering.

Eens maar nooit meer

Aan een reis naar Zuid-Korea heeft Sikko minder goed ervaringen overgehouden op het gebied van communicatie. Dit hoofdzakelijk omdat hij zich voor vertrek niet had verdiept in de zakelijke cultuur in een voor hem ‘nieuw’ land. Hij ging in de fout op het moment dat hij een Koreaanse leidinggevende in het bijzijn van zijn medewerkers ‘op een grappig Nederlandse manier’ op zijn vingers tikte en direct de ongemakkelijke gezichten om zich heen zag. Hij besefte zich dat hij een grove fout had gemaakt. Eens maar nooit meer.

Taal, cultuur en eigen gedrag

Terracon stelt aan leidinggevenden en projectleiders het spreken van Duits en Engels als eis. Wanneer dit niet het geval is, wordt verwacht dat zij een taaltraining volgen. De ervaring leert dat het internationaal werken daardoor een stuk beter gaat. Het gaat niet om het grammaticaal perfect spreken van de taal, maar om het kennen van de algemene en branchegerichte woordenschat, het begrijpen van mensen met wie men samenwerkt, hun gewoontes kennen maar ook het herkennen van je eigen gedrag. Communicatie in de ruimste zin van het woord is van wezenlijk belang. Sikko Doornbos is dan ook enthousiast over de nieuwe trainingen van IPV en Elin waarbij al deze elementen bij elkaar zijn gebracht.