Zaken doen met het buitenland vereist kennis van de taal. Dat is wat ook Fine Press Technics in Kaatsheuvel geheel onderschrijft. Het bedrijf doet voor een groot deel zaken met Duitse relaties, en met name in de automotive sector. “Dan is het juist van belang dat je elkaar goed begrijpt en daarom is de beheersing van de Duitse taal een vereiste”, vinden Stefan Brouwers en Marijke Bogaers. Beiden vertellen graag over hun ervaringen met de Duitse trainingen die zij bij Elin hebben gevolgd.

Blijven bijhouden

“Een tijd geleden kreeg iedereen binnen Fine Press de mogelijkheid zich voor een training Duitse taal aan te melden. In eerste instantie begon ik in een groepstraining met nog andere collega’s.  Omdat ik mij in mijn functie steeds meer externe contacten heb, en dan vooral Duitse, begon ik na de groepstraining aan een persoonlijke intensieve cursus.” Die cursus volgde Stefan binnen het bedrijf en gedurende vijf dagen vrijwel full time. “Ik kijk er met plezier op terug. De training was zeker pittig, maar ik heb er veel van opgestoken. Ik stel hoge eisen voor mezelf, en praat nog niet als een Duitser, maar het gaat de goede kant op. Wel is mijn woordenschat enorm verbeterd en doorzie ik de Duitse grammatica stukken beter. Telkens, als ik bij een gesprek ben, luister ik erg goed en verbeter ik mijzelf zodat ik op niveau aan het gesprek kan deelnemen.” Onlangs heeft Stefan de training afgerond en nog steeds is hij lerende. Het positieve aan de trainingen vindt hij dat hij zich heel wat zekerder voelt om met een Duitse relatie een gesprek aan te gaan. “Natuurlijk is het zaak dat je de taal blijft bijhouden, anders verlies je veel. Ik ben ervan overtuigd dat een taal leren alleen succes oplevert als je er regelmatig mee bezig bent. Dat doe ik, door telkens de opgedane kennis zo veel mogelijk toe te passen tijdens mijn telefonische en persoonlijke contacten. Verder snuffel ik regelmatig door het lesmateriaal en mijn aantekeningen.”

Écht maatwerk

Marijke spreekt over een ‘dubbele’ ervaring. Ingegeven door het feit dat er bijzonder veel contacten zijn met Duitse zakenrelaties had zij als medewerkster HRM de taak binnen Fine Press te inventariseren wie geïnteresseerd was in het volgen van een training Duitse taal. “De afgelopen tijd hadden wij tijdens functioneringsgesprekken eveneens de opleidingsbehoefte van de medewerkers geïnventariseerd. Daarnaast was er vanuit de organisatie behoefte om mensen op te leiden. Daaronder viel ook een cursus Duits. Wij gingen dus op zoek naar een opleidingsinstituut en kwamen terecht bij Elin.” Marijke is bijzonder enthousiast over het eerste contact dat toen gelegd werd: “die kwam op een leuke manier tot stand en was precies in de periode dat bij Fine Press de noodzaak groter werd om medewerkers in de Duitse taal bij te scholen. Met Elin hadden wij meteen een heel goede click. Komt nog bij dat het instituut in de regio gevestigd is, en dat alles samen maakte dat wij kozen voor Elin.” Wat Marijke ook bijzonder aansprak was de wijze waarop Elin meedacht en zich verdiepte in de aard van het bedrijf. Aanvankelijk werd van slechts enkele mensen interesse verwacht Duits te willen gaan leren. Al snel bleek er een heel groot animo voor te zijn, dus besloot de directie van Fine Press iedereen die wilde, naar de cursus te laten gaan. Marijke: “Er volgde een intakeronde, zodat duidelijk werd wat ieders persoonlijke instapniveau was. Daarna zijn de mensen ingedeeld in groepen van elk ongeveer tien personen. Nu volgt nog één medewerker privéles en daarna is het project klaar.” Wat zeker positief te noemen is, is het feit dat Elin zich kenmerkt als een meedenkende, flexibele zakenpartner. Zo merkt Marijke op dat er op het laatste moment ook nieuwe medewerkers aan het lessenschema zijn toegevoegd. “Dat dat allemaal kon bewijst dat Elin uitstekend kan improviseren. Wij hebben écht maatwerk gekregen!”

Stefan Brouwers en Marijke Bogaers van Fine Press