Klantspecifieke trainingen: Wij stemmen elke taaltraining zorgvuldig af op uw specifieke behoefte en omstandigheden. Kwaliteit en persoonlijke aanpak zijn hierbij leidend. Doelgericht werken aan  een aantoonbaar resultaat. Of het nu gaat om een gefaseerde taaltraining Business English of Nederlands op de werkvloer. Onze trainingen zijn zeer praktijkgericht met een no-nonsense aanpak: “leren wat nodig is te leren”.

ONZE WERKWIJZE

Wij werken altijd met een intakegesprek. Dit is essentieel om de doelstellingen van uw trainingsprogramma samen met u goed in kaart te brengen, maar ook om uw instapniveau vast te stellen, volgens het Europees Referentiekader (ERK).  Vervolgens adviseren we u over de trainingsvorm en bespreken we uw leerdoelen. Elin Business Language Communication werkt met een eigen erkende basismethode en verwerkt daarin het ‘eigen’ materiaal uit de praktijk van onze cursisten.

Onze trainingen zijn altijd klantspecifiek: de specifieke behoefte van de klant bepaalt waar de klemtoon moet liggen in een taaltraining. Hierdoor behaalt u een optimaal resultaat. Een Elin-trainer is een (near)native speaker, beschikt over essentiële didactische vaardigheden, heeft ervaring met zaken doen in het buitenland en is als geen ander in staat de cursist vertrouwd te maken met de te leren taal en daarmee verband houdende cultuuraspecten.