Onze jarenlange ervaring leert ons, en de positieve reacties van klanten bevestigen dit, dat onze persoonlijke en doelgerichte aanpak tot een optimaal, meetbaar eindresultaat leidt.

Tijdens een persoonlijk intakegesprek inventariseren wij uw huidige en het door u gewenste taalniveau, als ook de meest efficiënte wijze waarop u de leerstof eigen maakt. Vanzelfsprekend houden wij rekening met uw persoonlijke achtergrond, de branche en de functie waarin u werkzaam bent.

Klantspecifieke aanpak

Gebaseerd op het intakegesprek stellen wij het leertraject voor, dat aansluit op uw mogelijkheden en werkzaamheden. Hierin komen bedrijfsspecifieke zaken (handboeken, brochures, presentaties, persoonlijke correspondentie e.d.) nadrukkelijk aan de orde.

Wij streven naar een optimale match tussen de cursist en de trainer. De ‘klik’ is namelijk een voorwaarde voor het leersucces. Na afloop van de training stellen wij uw eindniveau vast. U ontvangt een certificaat met een uitgebreid overzicht van uw vorderingen en het bereikte resultaat, volgens de niveaubepaling van het Europees Referentiekader (ERK).

Beter begrip

Taal is dé sleutel voor sociale en zakelijke contacten, maar ook voor een beter begrip van andere landen en culturen. Hoe voelt het om als buitenlander naar Nederland te komen en hoe worden Nederlanders ontvangen en beoordeeld over de taalgrenzen heen? Taal is meer dan woorden en zinnen alleen. Taal is onlosmakelijk verbonden met de sociale context, cultuur en geschiedenis ven een land.

Brede kennis van talen en culturen

Succesvol zakendoen is alleen mogelijk door goede communicatie. Dat is de overtuiging van Elin, opgericht door Barbro Hilwig-Sjöstedt en Eliisa van Emmerik-Pukkila. Oprichters van Elin, beiden zijn ervaren taal- en cultuurtrainers met een brede kennis van talen en culturen.

Voorsprong

Mensen die de taal van de ander spreken, hebben altijd een voorsprong en dat is essentieel bij het zaken doen. Niet alleen het gesproken woord is van invloed op het behalen van successen, maar zeker ook de cultuur en gewoontes van een land. In ons op maat gemaakte trainingsprogramma is er naast de taaltraining aandacht voor de (zakelijke) cultuur van het land waar u zaken doet.

In onze trainingen werken we resultaatgericht en gedisciplineerd, waarbij ook ruimte is voor creativiteit en plezier.