Elin Business Language Communication

Contact

Elin Business Language Communication

Mensen die de taal van de ander spreken, hebben altijd een voorsprong en dat is essentieel bij het zakendoen. Onze taaltrainingen, waar de zakelijke cultuur deel van uitmaakt, geven onze cursisten de kennis en tools om succesvol internationaal zaken te doen.

partner in internationaal zakelijk succes

Klantspecifieke aanpak

Wat Elin bijzonder maakt, is haar integrale, klantspecifieke aanpak, waarbij er in uw taaltraining op maat ook aandacht is voor de culturele aspecten van het land waar u succesvol zaken mee wilt doen. Dit betekent dat u aangeeft waarvoor u de doeltaal in uw functioneren voor nodig heeft. En dat uw trainingsprogramma op basis daarvan wordt samengesteld. Bedrijfsspecifieke zaken komen nadrukkelijk aan de orde. Het is de input voor het aanleggen én uitbreiden van uw woordenschat in de doeltaal.

Beter begrip

Meer begrip betekent een concurrentievoordeel.
Kennis van vreemde talen is een belangrijke katalysator voor onderling begrip tussen mensen uit verschillende samenlevingen. Door de mondialisering wordt interculturele communicatie steeds belangrijker. Dat geldt voor ons als individuen maar zeker voor het bedrijfsleven.

Voorsprong

Ondernemers en bedrijfsmanagers zien door meertalig personeel een verbetering van het concurrentievermogen van hun bedrijf. Een tekort aan talenkennis daarentegen kan de marktpositie juist verzwakken en daardoor economische gevolgen hebben. Zo bleek uit een Europees onderzoek bij kleine en middelgrote ondernemingen dat 11 % contracten was misgelopen omdat hun bedrijf niet over de nodige talenkennis beschikte. (Publicatie EU, 2010)

Wilt u de taal van uw handelspartner kunnen spreken, neem dan contact met ons op en wij helpen u erbij.

Over ons

Succesvol zakendoen is alleen mogelijk door goede communicatie. Dat is de overtuiging van Elin (scandinavisch voor ‘fakkel’), opgericht door Barbro Hilwig-Sjöstedt en Eliisa van Emmerik-Pukkila. Beiden zijn ervaren taal- en cultuurtrainers met een brede kennis van talen en culturen, die bovendien ooit zelf ondervonden hoe het is om als ‘buitenlander’ in een nieuw land te moeten opereren.

Taal is dé sleutel voor sociale en zakelijke contacten, maar ook voor een beter begrip van andere landen en culturen. Hoe voelt het om als buitenlander naar Nederland te komen en hoe worden Nederlanders ontvangen en beoordeeld over de taalgrenzen heen? Taal is meer dan woorden en zinnen alleen. Taal is onlosmakelijk verbonden met de sociale context, cultuur en geschiedenis van een land.

Meer over ons
Logo Cyclomedia
logo versteijnenen
Logo gemeente heusden
logo Desso